Project Description

Cẩu xích Demag – Terex 1250 tấn phục vụ xây lắp công trình Tòa nhà Quốc hội, 2011 – 2012