Project Description

Cẩu xích Kobelco SL6000 550 tấn và Kobelco 250 tấn,  tổ hợp Tháp lạnh có trọng lượng 147 tấn, chiều cao 60m tại công trường VJ-Gas, KCN Phú Mỹ, 2010