Komatsu-FD30T-16-van-tai-duc-huynh

Xe Nâng

 • Model: Komatsu FD30T-16
 • Sức nâng: 3
Manitou-MT1740-van-tai-duc-huynh

Xe Nâng

 • Model: Manitou MT1740
 • Sức nâng: 4

Xe Nâng

 • Model: TCM FD45Z7
 • Sức nâng: 4.5

Xe Nâng

 • Model: Linde AG H50D 1
 • Sức nâng: 4.5
Komatsu-FD45T2-7-van-tai-duc-huynh

Xe Nâng

 • Model: Komatsu FD45T2-7
 • Sức nâng: 4.5
Misubishi-FD45-Van-Tai-Duc-Huynh

Xe Nâng

 • Model: Misubishi FD45
 • Sức nâng: 4.5
TCM-FD45T8-Van-Tai-Duc-Huynh

Xe Nâng

 • Model: TCM FD45T8
 • Sức nâng: 4.5

Xe Nâng

 • Model: Komatsu FD45-5
 • Sức nâng: 4.5

Xe Nâng

 • Model: Nissan P5ZWF03A35U
 • Sức nâng: 4.5
Hyster-H5.00DX-van-tai-duc-huynh

Xe Nâng

 • Model: Hyster H5.00DX
 • Sức nâng: 5
Komatsu-FD50A-7-Van-Tai-Duc-Huynh

Xe Nâng

 • Model: Komatsu FD50A-7
 • Sức nâng: 5
TCM-FD50T9-Van-Tai-Duc-Huynh

Xe Nâng

 • Model: TCM FD50T9
 • Sức nâng: 5

Xe Nâng

 • Model: Nissan WF05A70
 • Sức nâng: 7
Komatsu-FD80HD-6-Van-Chuyen-Duc-Huynh

Xe Nâng

 • Model: Komatsu FD80HD-6
 • Sức nâng: 8
Komatsu-FD115-15-van-chuyen-duc-huynh

Xe Nâng

 • Model: Komatsu FD115-15
 • Sức nâng: 11.5
GỌI NGAY!

LIÊN HỆ

 • Địa chỉ: 250 Quốc lộ 51, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tp. Vũng Tàu, BR – VT
 • Điện thoại: 0254 6263 492
GỌI NGAY!