Crawler Crane

 • Model: Hitachi KH850-3
 • Sức nâng: 150

Crawler Crane

 • Model: Hitachi-Sumitomo SCX2500
 • Sức nâng: 250

Crawler Crane

 • Model: Kobelco 7250-2F
 • Sức nâng: 250

Crawler Crane

 • Model: Liebherr LR1350
 • Sức nâng: 350

Crawler Crane

 • Model: Demag-Terex CC2500
 • Sức nâng: 500

Crawler Crane

 • Model: Demag-Terex CC2600
 • Sức nâng: 600

Crawler Crane

 • Model: Demag-Terex CC6800
 • Sức nâng: 1250
Call Now!

CONTACT

 • Add: National Road 51, Phu My Town, Tan Thanh Dist., Ba Ria Vung Tau Province. SR Vietnam
 • Phone: 0254 6263 492
Call Now!