Forklift

 • Model: Komatsu FD30T-16
 • Sức nâng: 3

Forklift

 • Model: Manitou MT1740
 • Sức nâng: 4

Forklift

 • Model: TCM FD45Z7
 • Sức nâng: 4.5

Forklift

 • Model: Linde AG H50D 1
 • Sức nâng: 4.5

Forklift

 • Model: Komatsu FD45T2-7
 • Sức nâng: 4.5

Forklift

 • Model: Misubishi FD45
 • Sức nâng: 4.5

Forklift

 • Model: TCM FD45T8
 • Sức nâng: 4.5

Forklift

 • Model: Komatsu FD45-5
 • Sức nâng: 4.5

Forklift

 • Model: Nissan P5ZWF03A35U
 • Sức nâng: 4.5

Forklift

 • Model: Hyster H5.00DX
 • Sức nâng: 5

Forklift

 • Model: Komatsu FD50A-7
 • Sức nâng: 5

Forklift

 • Model: TCM FD50T9
 • Sức nâng: 5

Forklift

 • Model: Nissan WF05A70
 • Sức nâng: 7

Forklift

 • Model: Komatsu FD80HD-6
 • Sức nâng: 8

Forklift

 • Model: Komatsu FD115-15
 • Sức nâng: 11.5
CALL NOW!

CONTACT

 • Add: National Road 51, Phu My Town, Tan Thanh Dist., Ba Ria Vung Tau Province. SR Vietnam
 • Phone: 0254 6263 492
CALL NOW!