Rough Terrain Crane

 • Model: Kobelco RK200
 • Sức nâng: 20

Rough Terrain Crane

 • Model: Tadano TR200M-2
 • Sức nâng: 20

Rough Terrain Crane

 • Model: Kobelco RK250-3
 • Sức nâng: 25

Rough Terrain Crane

 • Model: Tadano TR300E
 • Sức nâng: 30

Rough Terrain Crane

 • Model: Tadano TKobelco RK450
 • Sức nâng: 45

All Terain Crane

 • Model: Demag-Terex AC 50-1
 • Sức nâng: 50

Truck Crane

 • Model: Zoomlion QY50D-1
 • Sức nâng: 60

Rough Terrain Crane

 • Model: Grove RT890E
 • Sức nâng: 80

All Terain Crane

 • Model: Demag – Terex AC 100
 • Sức nâng: 100

All Terain Crane

 • Model: Liebherr LTM 1225
 • Sức nâng: 225
CALL NOW!

LIÊN HỆ

 • Add: National Road 51, Phu My Town, Tan Thanh Dist., Ba Ria Vung Tau Province. SR Vietnam
 • Phone: 0254 6263 492
CALL NOW!